+38 048 730 57 40

+38 048 730 57 31

 
 
 

Компанія «С-інжиніринг», поряд з виконанням проектів будь-якої складності «під ключ», надає повний комплекс сервісних послуг по обслуговуванню і ремонту устаткування і систем на підприємствах Замовника.

Наша компанія приділяє велику увагу розвитку даного напрямку, і в результаті наші Замовники отримують не тільки оптимальну та безперебійну роботу обладнання, а й скорочення витрат і часу на виробництво продукції.

 

 

Фахівці компанії «С-інжиніринг» володіють усіма необхідними навичками, знаннями, а також технічними засобами, що дозволяє виконувати дані роботи на належному професійному рівні з урахуванням специфіки, цілей і потреб підприємства Замовника.

 

 

 

В рамках сервісних послуг наша компанія виконує:

Компанія «С-інжиніринг» приділяє велику увагу розвитку служби з технічного та сервісного обслуговування систем автоматизації, електропостачання, систем технічної безпеки, протипожежного захисту інформаційних систем.

Сервісне обслуговування може бути за регламентом, позаплановим, а також за фактом якої-небудь події (поломка, відмова обладнання). Здійснення сервісної підтримки фахівцями нашої компанії можливо як для обладнання, придбаного у компанії «С-інжиніринг», так і для обладнання Замовника, придбаного у інших провідних світових виробників.

Наявність власної електротехнічної лабораторії, великий запас запасних частин, а головне, наявність висококваліфікованих фахівців в штаті нашої компанії, дозволяють попередити або усунути неполадки будь-якої складності за найвищим пріоритетом в найкоротші терміни.

В рамках сервісного обслуговування нами виконується:

 • детальний аналіз технічного стану обладнання
 • супровід програмного забезпечення після проведення пуско-налагоджувальних робіт
 • проведення комплексу робіт електротехнічної лабораторії
 • виконання всього комплексу регламентних робіт
 • усунення недоліків
 • профілактичні роботи
 • консультації

За бажанням Замовника, в рамках сервісного обслуговування, можлива модернізація існуючої системи, що забезпечує розширення функціональних можливостей встановленої системи.

Компанія має всі необхідні дозволи та сертифікати на проведення даних видів робіт.

Кваліфіковано проведене сервісне обслуговування дозволить не тільки виявити можливі недоліки в роботі обладнання, а і забезпечити його гарантовану роботу.

Переваги, завдяки сервісної підтримки «С-інжиніринг»:

 • Гарантовано високий рівень обслуговування
 • Оптимізація і можливість планування витрат на сервісне обслуговування і ремонт
 • Мінімізація бізнес-ризиків за рахунок скорочення часу простою і попередження можливих аварій
 • Передача відповідальності за обслуговування
 • Застосування передових технологій і методик
 • Швидкість реагування

Поточна ринкова кон'юнктура диктує нові правила дій для учасників ринку.

В рамках впровадження нових технологій в сфері управління бізнесом, компанією «С-інжиніринг» широко використовується поширена в світі практика аутсорсингу - передача сторонньої компанії частини виконуваних функцій, або, навіть, цілком окремих бізнес-процесів.

Це дозволяє Замовнику сконцентруватися на стратегічних і основних функціях підприємства, знизити витрати і пристосовність до нових технологій, підвищити надійність і відмовостійкість процесів, які виконуються аутсорсером. Все це, в підсумку, дозволить скоротити витрати на виготовлення продукції, що випускається, значно підвищить її якість і конкурентоспроможність.

Ми беремо на себе в повному обсязі:

 • відповідальність за безаварійну експлуатацію систем
 • відповідальність за забезпечення заходів безпеки при експлуатації електроустановок
 • організацію оперативно-диспетчерського управління, технічного обслуговування і поточного ремонту електроустаткування і систем, розробку і ведення оперативної і експлуатаційної документації
 • питання взаємодії з наглядовими органами з організації безпечної експлуатації електрообладнання та систем
 • виконання вимог охорони праці, навчання персоналу, забезпечення інструментом і витратними матеріалами

З метою забезпечення параметрів і режимів, заданих проектом, компанія «С-інжиніринг» здійснює повний комплекс послуг аутсорсингу, а саме:

 • Систем автоматизації технологічних процесів в різних галузях промисловості
 • Систем комплексної автоматизації та диспетчеризації адміністративних, торгово-розважальних і житлових комплексів
 • Систем електропостачання до і вище 1000В
 • Систем електроприводу постійного і змінного струму
 • Систем протипожежного захисту, технічної безпеки та інформаційних систем
 • Коригування або розробку проектної документації та внесення усіх змін в ході експлуатації систем

За бажанням Замовника, в рамках аутсорсингу можлива модернізація існуючої системи, що забезпечує розширення функціональних можливостей встановленої системи.

Всі роботи здійснюється сертифікованими фахівцями, які мають багаторічний досвід роботи.

Завдяки комплексному підходу, професійної та злагодженої роботи наших фахівців, Замовники отримують максимальний ефект від аутсорсингу.

Залежно від функцій, переданих нашої компанії, результатом діяльності наших Замовників може стати:

 • оптимальне використання трудових ресурсів
 • істотне скорочення постійних витрат підприємства
 • зниження інвестиційних ризиків
 • мінімізація впливу людського фактору
 • скорочення часу виробництва продукції, і багато іншого.

Електровимірювальні роботи є важливим етапом не лише під час монтажу нового обладнання, але і в процесі експлуатації існуючого, для виявлення та усунення несправностей і дефектів.

Електротехнічна лабораторія компанії «С-інжиніринг» виконує приймально-здавальні, типові, періодичні (визначені нормативними документами) цільові та комплексні випробування на об'єкті Замовника на напругу до 10кВ включно.

Наша лабораторія оснащена сучасним обладнанням, нормативною і технічною документацією для проведення всіх перерахованих вище вимірів. Всі роботи в електротехнічної лабораторії виконує навчений кваліфікований персонал, з необхідним рівнем підготовки і відповідними допусками.

Електровимірювальні роботи проводяться в декількох напрямках і охоплюють всі основні параметри електромережі такі, як опір ізоляції, наявність надійного заземлення, працездатність захисних систем, ефективність блискавкозахисту і інші виміри.

У нашій електротехнічній лабораторії проводяться вимірювання, у відповідності до державного метрологічного нагляду:

 • Синхронні генератори
 • Машини постійного струму
 • Електродвигуни змінного струму
 • Силові трансформатори, автотрансформатори та масляні реактори
 • Трансформатори струму
 • Трансформатори напруги (електромагнітні, ємнісні, елегазові)
 • Елегазові та вакуумні вимикачі
 • Вимикачі навантаження
 • Роз'єднувачі
 • Комплектні екрановані струмопроводи
 • Контактні з'єднання збірних та з'єднувальних шин, проводів і грозозахисних торсів
 • Струмообмежувальні сухі реактори
 • Електрофільтри
 • Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг
 • Запобіжники, запобіжники-роз'єднувачі, короткозамикачі, відокремлювачі
 • Введення і прохідні ізолятори
 • Опорні, опорно-стрижневі й підвісні ізолятори
 • Апарати, вторинні кола та електропроводка напругою до 1 кВ
 • Акумуляторні батареї
 • Заземлювальні пристрої
 • Силові кабельні лінії
 • Повітряні лінії електропередачі
 • Електрообладнання систем збудження генераторів
 • Напівпровідникові перетворювачі
 • Силові конденсатори
 • Акумуляторні батареї
 • Кабельні лінії
 • Масляні й електромагнітні вимикачі
 • Вентильні і трубчасті розрядники та обмежувачі перенапруги
 • Вимірювальні трансформатори
 • Комплектні розподільчі пристрої внутрішнього (КРП) і зовнішнього (КРПЗ) розташування
 • Електродвигуни змінного струму
 • Машини постійного струму (крім збудників)

Результати проведених вимірювань оформляються протоколами встановленого зразка, які дійсні на всій території України.

У разі виявлення несправностей або незадовільного стану обладнання нашими фахівцями може бути розроблений комплекс заходів, який буде направлений на вирішення виниклої проблеми.

У наш час такі поняття, як «економія енергетичних ресурсів» та «енергетична ефективність підприємства» все частіше виникають і тримаються на слуху. Основна мета цих заходів - підвищити надійність енергопостачання підприємства при мінімальному споживанні енергоресурсів.

Одним з ключових інструментів досягнення необхідного рівня ефективності підприємства є енергетичне обстеження підприємства - енергоаудит.

Компанія «С-інжиніринг» розглядає енергетичний аудит як невід'ємну частину інжинірингу та ключову ланку свого комплексу послуг.

Фахівці компанії пройшли спеціалізоване навчання і володіють необхідними навичками, знаннями, а також технічними засобами, що дозволяє проводити енергетичне обстеження підприємств на належному професійному рівні з урахуванням специфіки, цілей і потреб Замовника.

Енергетичний аудит, проведений компанією «С-інжиніринг», включає:
 • енергетичний моніторинг систем для відстеження встановлених і фактичних параметрів енергоспоживання на підприємстві
 • вимірювання необхідних параметрів в контрольних точках за допомогою спеціальних засобів і приладів обліку
 • оцінку стану систем і засобів вимірювань - прилади для обліку енергоносіїв і їх відповідність встановленим вимогам
 • вивчення супутньої нормативної бази, керівних документів та інструкцій на підприємстві
 • розрахунки економічної ефективності впровадження тих чи інших організаційних пропозицій, або інвестицій в енергозберігаючі технології, в тому числі альтернативні джерела енергії
 • виявлення необгрунтованих втрат енергії
 • оцінку стану системи нормування енергоспоживання і використання енергоносіїв
 • перевірку енергетичних балансів підприємства
 • розрахунок питомих норм енерговитрат
 • оцінку доцільності основних енергозберігаючих заходів, яке реалізовує підприємство в рамках програми енергозбереження.

За підсумками аудиту складається звіт про виконану роботу, в якому висвітлюються результати проведення енергоаудиту та рекомендації щодо впровадження програми енергозбереження.

Енергетичне обстеження підприємства уможливлює:
 • своєчасне виявлення проблем пов'язаних з нераціональним використанням енергоресурсів, перевитратою і втратами енергії на підприємстві
 • продовження терміну служби обладнання, збільшення його надійності і безпеки
 • проведення спеціальних заходів для усунення виявлених недоліків
 • розробку програми роботи в коротко- і довгостроковій перспективі, яка дозволить знизити обсяг енерговитрат і забезпечити необхідний рівень енергоефективності підприємства
 • розрахунок питомих норм енерговитрат на продукцію, що випускається або види робіт
 • оцінку доцільності основних енергозберігаючих заходів, що реалізуються підприємством
 • зниження витрат на споживані енергоресурси і зниження кінцевої собівартості продукції

Все це, а так же, великий запас запасних частин і наявність висококваліфікованих фахівців штаті «С-інжиніринг», дозволять попередити або усунути неполадки будь-якої складності, оптимізувати роботу систем підприємства за рахунок застосування сучасних технологій і методик.

За бажанням Замовника, в рамках виконання сервісних робіт можлива модернізація існуючих систем що, в свою чергу, дозволить розширити функціональні можливості, збільшити продуктивність і конкурентоспроможність, при цьому скоротивши видаткову частину.