+38 048 730 57 40

+38 048 730 57 31

 
 
 

leffol2.jpg

Спосіб контролю ступеня завантаження конвеєра.

Науково-дослідна та конструкторська діяльність компанії «С-інжиніринг» спрямована на створення сучасних систем автоматизованого управління технологічними процесами (АСУТП) підприємств по зберіганню і перевалці зерна.

Найважливішим і досить енергоємним процесом всіх цих підприємств є процес транспортування зерна при його прийманні, доробці, відпустці. Реалізується такий процес поточно-транспортними лініями, куди входять групи конвеєрів сипучих матеріалів різних типів, включаючи конвеєри для вертикального транспортування - норії.

Розроблений спосіб найбільш актуальний до застосування в системах управління процесом транспортування сипучих матеріалів конвеєрами будь-яких типів з асинхронними приводними електродвигунами, ступінь завантаження яких змінюється в широкому діапазоні.

Необхідність даного рішення пояснюється тим, що контроль ступеня завантаження конвеєрів за результатами вимірювання значень будь-яких електричних параметрів, які характеризують споживання приводним електродвигуном (ПЕД) конвеєра енергії від джерела його харчування, наприклад струму навантаження, здійснюється з великими похибками. Так, наприклад, при невеликому рівні завантаження конвеєра величина похибки може становити від десяти до сотень відсотків (щодо фактичного завантаження). Похибки виникають, тому що вимірювані параметри не враховують втрати енергії в муздрамтеатрі статора і ротора ПЕД. Ці втрати впливають на величину його коефіцієнтів корисної дії та потужності, значення яких дуже сильно змінюються при зміні ступеня завантаження.

Суть запропонованого «С-інжиніринг» способу полягає в тому, що для підвищення точності контролю ступеня завантаження в процес контролю вводиться спеціальне перетворення результатів прямого вимірювання зазначеного вище електричного параметра ПЕД. Перетворення здійснюється з використанням математичної моделі робочої характеристики ПЕД (тієї, яка відповідає вибраному для контролю параметру) і має принципову обчислювальну особливість.

Результат - ефективність

Підвищення точності контролю ступеня завантаження конвеєрів сипучим матеріалом із застосуванням описаного способу дозволить людині-оператору або системі автоматичного управління вести процес його транспортування з більш високою ефективністю, одночасно запобігаючи перевантаження конвеєрів. У підсумку, його застосування дозволяє скоротити загальний час транспортування, енерговитрати і ймовірність аварійних зупинок поточно-транспортної лінії.

Компанія «С-інжиніринг» розширює набір традиційних функцій управління поточно-транспортними лініями за рахунок реалізації нових функцій.

Сутність нових технологічних рішень - набагато більш глибока переробка традиційної, для таких АСУТП, інформації. При цьому повною мірою використовується головна перевага сучасних технічних засобів автоматизації - їх практично необмежені обчислювальні ресурси. Саме ці ресурси дозволили нам реалізувати в реальному часі інтелектуальні алгоритми управління (переробки інформації), що базуються на сучасних досягненнях теорії управління.

Спосіб контролю
ступеня завантаження конвеєра.

patent 56950.jpg