+38 048 730 57 40

+38 048 730 57 31

 
 
 

senumac_web.jpg

Спосіб автоматичного керування завантаженням поточно-транспортної лінії сипучих матеріалів

Науково-дослідна та конструкторська діяльність компанії «С-інжиніринг» спрямована на створення сучасних систем автоматизованого управління технологічними процесами (АСУТП) підприємств по зберіганню і перевалці зерна.

Найважливішим і досить енергоємним процесом всіх цих підприємств є процес транспортування зерна при його прийманні, доробці відпустці. Реалізується такий процес поточно-транспортними лініями, куди входять групи конвеєрів сипучих матеріалів різних типів, включаючи конвеєри для вертикального транспортування - норії.

Розроблений спосіб найбільш актуальний до застосування в системах автоматичного управління процесом транспортування сипучих матеріалів поточно-транспортними лініями (ПТЛ), що включають конвеєри і норії з асинхронними приводними електродвигунами, коли ставиться завдання максимально скоротити час перевантажувальних операцій для різних видів сипучих матеріалів і витрати енергії на їх реалізацію .

Дане рішення обумовлюється необхідністю:

  • запобігання аварійних відключень конвеєрів і норії ПТЛ сипучих матеріалів, пов'язаних з переповненням черевика цієї норії сипучим матеріалом, в умовах, коли апріорі невідомі характеристики сипучого матеріалу і транспортує здатність норії змінюються в широких діапазонах;
  • підвищення продуктивності цієї лінії аж до її гранично досяжного значення, відповідного поточним характеристикам сипучого матеріалу і транспортує здатності норії;
  • збереження рівня надійності устаткування лінії;
  • мінімізації витрат на реалізацію системи автоматичного управління.

Суть запропонованого «С-інжиніринг» способу автоматичного управління полягає в тому, що цілеспрямовано створюються умови, при яких в черевику норії починає підвищуватися рівень (розвиватися завал) транспортується сипучого матеріалу. При досягненні рівнем критичного значення, визначають величину навантаження ПЕД норії, відповідну критичному значенню об'ємної продуктивності норії. Для запобігання спрацьовування аварійного захисту, регулювання завантаження ПТЛ перемикають з зміни положення підбункерного засувки на зміну швидкості підбункерних конвеєрів, що різко знижує запізнювання в каналі регулювання. При цьому, одночасно, струм навантаження ПЕД норії стабілізують на значенні кілька нижче критичного.

Після закінчення першого етапу процесу цієї стабілізації, починають змінювати положення засувки до такої міри, щоб швидкість підбункерних конвеєрів стала дорівнює їх номінального значення. Після цього стабілізація завантаження ПТЛ, обумовлена по величині навантаження ПЕД норії, починає знов здійснюватися зміною положення підбункерного засувки, причому на новому, близькому до критичному, заданому значенні.

Результат - ефективність.

Застосування даної технології для реалізації систем автоматичного управління завантаженням поточно-транспортних ліній сипучих матеріалів дозволить запобігти аварійним зупинки, пов'язані з переповненням черевика норії сипучим матеріалом, і негативні наслідки цих зупинок.

Одночасно, це дозволить вести процеси транспортування з високою, близькою до максимально досяжної в конкретних умовах роботи лінії, продуктивністю.

Джерелами економічного ефекту, який буде отриманий при впровадженні таких систем, є:

  • зниження часу і енерговитрат на виконання операцій з транспортування або перевантаженні партій сипучого матеріалу;
  • усунення чинників, що прискорюють знос устаткування та знижують його надійність;
  • запобігання необхідності використання ручної праці для розвантаження обладнання від транспортованого сипучого матеріалу, пов'язаної з аварійними зупинками лінії;
  • можливість використання одного перетворювача частоти на всю кількість конвеєрів, що входять до лінії транспортування сипучих матеріалів, які є на підприємстві.

Компанія «С-інжиніринг» розширює набір традиційних функцій управління поточно-транспортними лініями за рахунок реалізації нових функцій.

Сутність нових технологічних рішень - набагато більш глибока переробка традиційної, для таких АСУТП, інформації. При цьому повною мірою використовується головна перевага сучасних технічних засобів автоматизації - їх практично необмежені обчислювальні ресурси. Саме ці ресурси дозволили нам реалізувати в реальному часі інтелектуальні алгоритми управління (переробки інформації), що базуються на сучасних досягненнях теорії управління.

Спосіб автоматичного керування завантаженням
поточно-транспортної лінії сипучих матеріалів