зв'язок з нами
укр
Модернізація систем автоматизації та електропостачання Полтавського ГЗК

Модернізація систем автоматизації та електропостачання Полтавського ГЗК

05 Jun 2020
Модернізація систем автоматизації та електропостачання Полтавського ГЗК - 1

Компанію S-Engineering пов’язують тривалі партнерські відносини із підприємством Полтавський ГЗК*, яке є одним з найбільших діючих заводів гірничодобувної галузі України та провідним світовим виробником і експортером залізорудних окатишів.

У різний час протягом усього періоду співпраці наша компанія виконувала різні види робіт: від проектування реконструкції окремих ділянок до виконання робіт “під ключ” при будівництві різних об’єктів комбінату. Зараз на завершальній стадії знаходиться проект із модернізації двох трансформаторних підстанцій теплосилового цеху. Також планується виконання робіт із модернізації трансформаторної підстанції цеху ремонту гірничого обладнання, для якого проектні роботи були виконані нашою компанією в 2019 році.

Фахівцями S-Engineering були виконані проектні роботи із застосуванням обладнання за технологією Siemens SIVACON S8. Дана технологія успішно локалізована на власному виробництві S-Engineering і дозволяє випускати розподільні пристрої низької напруги відповідно до світових стандартів та з дотриманням європейських норм якості. Застарілі масляні трансформатори були замінені на нові сухі трансформатори серії Geafol виробництва Siemens AG, які відповідають вимогам Ecodesign – Директиві Європейського економічного простору (ЕЕА) з екологічних норм. Особливість виконання робіт на подібних промислових підприємствах полягає в тому, що основний обсяг робіт виконується в умовах діючого виробництва з мінімальним часом на введення в експлуатацію нового обладнання.

Така модернізація дозволить підприємству зменшити витрати на енергоресурси, скоротити кількість аварійних ситуацій, збільшити безпеку праці.

Скорочувати витрати підприємства можна і за рахунок удосконалення процесів автоматизації підприємства. Для Полтавського ГЗК S-Engineering проводила і модернізацію систем автоматизації. Часто на подібних підприємствах існуюча документація, що описує виробничі процеси, вимагає доопрацювання і актуалізації. Так було і на цьому заводі. Фахівці S-Engineering не тільки відновили документацію алгоритму управління на ділянці пульпо-насосної станції (ПНС) Полтавського ГЗК, а й на програмному рівні поліпшили даний алгоритм.

При модернізації систем автоматизації градирні була розроблена і впроваджена система управління і контролю даної ділянки. Автоматичний збір і аналіз різних параметрів градирні підвищує оперативність і якість процесу охолодження води. Крім того, фахівцями S-Engineering був запропонований і реалізований проект системи управління градирні з людино-машинним інтерфейсом. Це робоче місце оператора з сенсорним пультом управління. Система управління градирнею була інтегрована в загальну систему управління підприємством.

На ділянці дробильної фабрики (цех дрібного і середнього дроблення) співробітники S-Engineering запропонували проект єдиної телеметричної системи. На відео стіну розміром близько 4м х 1,5м будуть надходити дані всього технологічного процесу цієї виробничої ділянки. Таким чином, буде виконано модернізацію диспетчерської системи за рахунок реалізації кільцевого принципу збору даних.

* Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (https://www.ferrexpo.ua/) — виробник і експортер залізорудних окатишів, які використовуються у чорній металургії і виробництві сталі. Розташований у Полтавській області, введений в експлуатацію з 1970 року. На підприємстві працюють близько 8000 осіб. S-Engineering співпрацює із Полтавським ГЗК з 2013 року.