зв'язок з нами
укр
Система якості ISO

Система якості 

Застосування цих стандартів зміцнило позицію компанії на зовнішньому і внутрішньому ринку, зробивши якість роботи нашою візитною карткою. Це підтверджує сертифікаційний аудит, проведений міжнародною організацією BUREAU VERITAS Certification.

Підвищенням якості продукції та послуг на основі впровадження міжнародної системи якості ISO 9001: 2015 компанія «С-інжиніринг» вважає основним своїм стратегічним завданням.

Політика в області якості ТОВ “С – інжиніринг” орієнтована на забезпечення конкретних вимог і очікувань замовників шляхом:

 • Систематичного і якісного аналізу інформації що пред’являється замовником і очікуваних вимогах до продукції “С – інжиніринг”.
 • Розробки, виготовлення і постачання продукції відповідно до вимог замовників, законодавчих та нормативних актів.
 • Застосування поступового підходу в ході практичної реалізації та вдосконаленні СМК ТОВ “С – інжиніринг”.
 • Постійного поліпшення діяльності ТОВ “С – інжиніринг” на основі систематичного аналізу результативності СМК і впровадження в практику кращих досягнень в області СМК.
 • Вивчення і задоволення потреб суспільства в цілому, пов’язаних з діяльністю ТОВ “С – інжиніринг”.

Стратегічними цілями ТОВ “С – інжиніринг” в області якості є:

 • Вчасне забезпечення Замовників високоякісною продукцією та послугами за прийнятною ціною;
 • Cтворення стійкого образу надійного партнера для довготривалої співпраці;
 • Розвиток ТОВ “С – інжиніринг” і забезпечення стабільності виробництва;
 • Поліпшення умов праці та створення привабливих умов для професійного і службового зростання.

 

Сертифікат ISO 9001: 2015

Міжнародний стандарт ISO 14001: 2015 встановлює вимоги до системи менеджменту навколишнього середовища, щоб дати можливість організації розробити і впровадити ефективну екологічну політику і тим самим забезпечити рівновагу між збереженням рентабельності і зменшенням впливу на навколишнє середовище.

Відповідність стандарту підтверджує бажання і готовність компанії «С-інжиніринг» прийняти на себе зобов’язання в постійному удосконаленні екологічної ефективності підприємства.

Завдяки сертифікації за ISO 14001: 2015 компанія «С-інжиніринг»:

 • відкрито заявляє про свою прихильність захисту навколишнього середовища;
 • подтверждает свое стремление соблюдать соответствующие законодательные и нормативные требования;
 • демонструє клієнтам і співробітникам сучасний, новаторський і далекоглядний підхід до ведення бізнесу;
 • отримує можливість впровадити більш високий рівень управління екологічними ризиками.
Компанія «С-інжиніринг» на своєму прикладі підтверджує:
успішні і прогресивні технології можуть і повинні бути дружніми по відношенню до навколишнього середовища.
Сертифікат ISO 14001: 2015

Міжнародний стандарт ISO 45001: 2018 встановлює вимоги до системи управління професійною безпекою та гігієною, щоб надати можливість організації управляти професійними ризиками в області гігієни і безпеки праці та підвищувати ефективність такого управління.

Прагнення досягти професіоналізму, компетенції та контрольованого, передбачуваного поведінки персоналу, що у виробничому процесі чи наданні послуг – це основа стандарту.

Відповідність вимогам сертифікату якості досягається шляхом розробленої та впровадженої документації, щодо управління ризиками, яка описує порядок створення, впровадження та підтримки цілісності системи управління охороною гігієни та безпекою праці в компанії.

Завдяки сертифікації за ISO 45001: 2018 компанія «С-інжиніринг» має можливість:

 • усунути або мінімізувати ризики для персоналу, який може піддаватися небезпекам умов праці, пов’язаними з професійною діяльністю;
 • впровадити, підтримувати і покращувати систему менеджменту гігієни і безпеки праці;
 • переконатися в тому, що система відповідає вимогам встановленою нею політики в області гігієни і безпеки праці;
 • усувати або скорочувати ризик для виконавців, які можуть піддаватися ризикам професійної безпеки та здоров’я, пов’язаним з їх діяльністю;
 • здійснювати контроль над небезпечними виробничими чинниками;
 • управляти ризиками, що виникають у процесі виробничої діяльності;
 • запобігати виникненню інцидентів, аварій, позаштатних ситуацій;
 • інтегрувати систему управління професійною безпекою і здоров’ям з діючими системами менеджменту.

Отримання сертифікату ISO 45001: 2018 підтверджує:
компанія «С-інжиніринг» веде пильний контроль факторів виробничого та професійного ризиків, піклується про безпеку персоналу на робочих місцях.

 

Сертифікат ISO 45001: 2018

Міжнародний стандарт ISO 50001: 2 011 встановлює принципи управління енергоресурсами на промислових підприємствах, а також у комерційних, відомчих, державних будівлях і в організаціях в цілому.

Окремі організації не можуть контролювати ціни на енергоносії, політику уряду і глобальну економіку, але вони можуть поліпшити управління енергією тут і зараз.

Підвищення енергоефективності може швидко принести користь організаціям за рахунок максимального використання джерел енергії та пов’язаних з ними активів, що дозволить знизити як витрати, так і споживання енергії.

Стандарт призначений для:

 • допомоги організаціям в більш ефективному використанні існуючих енергоємних активів;
 • забезпечення прозорості та спрощення інформування про раціональне використання енергетичних ресурсів;
 • сприяння впровадженню кращій практиці управління енергетикою і стимулювання раціонального використання енергії;
 • допомоги при оцінці об’єктів і пріоритетності впровадження нових енергозберігаючих технологій;
 • створення умов для підвищення енергоефективності в ланцюзі постачань;
 • інтеграції з іншими системами управління організації, такими як екологічні системи і системи менеджменту охорони праці.

Цей стандарт дозволяє нам сформувати технічні та управлінські принципи для підвищення енергоефективності, скорочення витрат і підвищення екологічних показників.

«С-інжиніринг» – перша компанія в Україні, яка пройшла сертифікаційний аудит за стандартом ISO 50001: 2011.

Тепер ми стали частиною міжнародної програми з енергоефективності та поряд з провідними світовими компаніями зможемо вносити свій внесок у зниження виснаження енергетичних ресурсів і пом’якшення негативних наслідків використання енергії (таких, як глобальне потепління) у всьому світі.

 

Сертифікат ISO 50001: 2011